Reklamacja dotycząca usług bankowych

Podczas korzystania z usług bankowych mogą zdarzyć się różne nieprawidłowości i problemy, które wynikają np. z błędu pracownika banku lub systemu bankowego. W takich przypadkach klient ma prawo złożyć reklamację i domagać się konkretnych działań ze strony banku w związku z zaistniałą sytuacją. Warto wiedzieć, kiedy można złożyć taką reklamację oraz w jaki sposób to zrobić.

Najczęstsze powody składania reklamacji do banku

Podstawą do złożenia reklamacji mogą być wszelkie nieprawidłowości w świadczeniu usług przez bank. Zwykle dotyczą one następujących zdarzeń:

  • Pobieranie opłat niezgodnych z obowiązującą tabelą opłat i prowizji
  • Dwukrotne zaksięgowanie tej samej operacji
  • Nie wykonanie lub wykonanie z opóźnieniem przelewu
  • Zaksięgowanie pobrania gotówki z bankomatu mimo braku jej fizycznej wypłaty
  • Bezpodstawne naliczenie opłaty za operację bezpłatną
  • Niepowiadomienie o awarii lub przerwie w dostępności do bankowości internetowej

Powyższe problemy najczęściej wynikają z wadliwego działania systemu bankowego lub po prostu błędu pracownika banku. Bywa jednak i tak, że bank działa niezgodnie z prawem np. zawierając w umowie tzw. klauzule niedozwolone. Takie przypadki również są podstawą do reklamacji.

Jak złożyć reklamację do banku?

Reklamację można złożyć ustnie lub pisemnie, jednak dla pewności, że zostanie ona przyjęta i rozpatrzona, warto wybrać tę drugą formę. Drobne błędy, jak np. niesłuszne naliczenie opłaty można jednak często załatwić „od ręki” za pośrednictwem infolinii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane, by pisemną reklamację wysyłać zwykłą pocztą na adres banku. Równie dobrze można to zrobić mailowo lub za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się na stronie banku lub w panelu bankowości internetowej. Ważne jest, aby pisemna reklamacja zawierała dokładne dane rachunku i jego właściciela, opis problemu oraz oczekiwania wobec banku (np. żądanie korekty błędnie zaksięgowanej operacji). Zgodnie z najnowszymi przepisami bank ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź ta może zawierać informację o decyzji banku po rozpatrzeniu reklamacji lub informację o wydłużeniu terminu jej rozpatrywania. Maksymalnym terminem rozpatrywania reklamacji jest 60 dni od daty jej otrzymania przez bank.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *