Kryteria brane pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytu

Decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana jest na podstawie tak zwanej oceny klienta. Oceny tej dokonuje bank na podstawie kilku kryteriów. Kryteria te mogą w pewnym, ale zwykle raczej niewielkim zakresie się od siebie różnić, w zależności od wybranego przez klienta banku. Ogólne zasady takiej wyceny są jednak dosyć zbliżone dla różnych banków. Co zatem ma wpływ na ocenę klienta ? Sporą rolę odgrywać będzie wiek osoby, która się o kredyt ubiega. Zwłaszcza jeśli pod uwagę bierze się dłuższy okres kredytowania.

Kredytobiorca

Wiek i stan zdrowia klienta mają zresztą wpływ na część kosztów kredytowych. Mowa rzecz jasna o kosztach związanych z ubezpieczeniem kredytu czy wykupieniem innych dodatkowych ubezpieczeń w tym chociażby ubezpieczenia na życie, które klient kupuje. Na ocenę klienta wpływ na też wysokość jego przychodów. Na tej podstawie ocenić można ryzyko dotyczące zarówno okresu kredytowania jak i kwoty kredytu o który ubiega się sam klient. Do tego dochodzi jeszcze kwestia posiadanych przez klienta zobowiązań czy innych kredytów.

http://www.bzwbk.pl/kredyty/kredyty-hipoteczne/kredyt-mieszkaniowy/kredyt-mieszkaniowy.html

Informacje te są sprawdzane nie tylko na bazie deklaracji kredytobiorcy, ale także w ogólnopolskich bazach informacji, gdzie sprawdzenia dokonać można dosłownie w kilka sekund. W razie gdyby klient posiadał już jakieś aktualne zobowiązania to mogą mieć one wpływ na ocenę. Nie zawsze po prostu wysokość raty kredytowej jest odejmowana od kwoty uzyskiwanych przez klienta zarobków. Spłacone już w przezłoci kredyty mogą natomiast działać na korzyść osoby, która się o kredyt ubiega.

Historia kredytowa

Dla banku historia kredytowa jest bardzo ważna, a jej całkowity brak także może wpłynąć na ocenę negatywnie. W zależności od oceny podejmuje się nie tylko decyzję odnośnie tego czy kredyt zostanie w ogóle danej osobie przyznany, ale także i na wysokość oprocentowania kredytu. Dodatkowe kryteria to stan cywilny, czy też tak zwana liczba osób w gospodarstwie domowym. Ma to znaczenie przy określaniu wysokości kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę. Koszty jak najbardziej powinny zostać uwzględnione przy obliczeniach wysokości raty kredytowej dla kredytobiorcy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *