Jak wygląda udział pożyczek online na rynku pożyczkowym?

Po zawirowaniach poprzedniego roku, spowodowanych nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, można zaobserwować interesujące zmiany na rynku pozabankowych pożyczek online. Co ciekawe zmiany te są nieco zaskakujące, ponieważ ich kierunek nie do końca jest taki, jak się tego wszyscy spodziewali.

Kiedy Ministerstwo Finansów postanowiło w 2015 roku zrobić porządek z pozabankowymi pożyczkami konsumenckimi, cała branża parabankowa wstrzymała oddech. Niestety z wejściem w życie nowelizacji ustawy w 2016 roku, wiele firm pozabankowych udzielających niskich pożyczek krótkoterminowych online musiało pożegnać się z działalnością.

Wprowadzone zmiany boleśnie uderzyły w podstawę rentowności firm pożyczkowych, czyli w koszty pozaodsetkowe, które zostały ograniczone do 25 procent kwoty kredytu i 30 procent kwoty w skali roku, a także w koszty windykacyjne, które ograniczono do 14 procent w skali roku. Firmy tracąc olbrzymie pieniądze z tytułu dodatkowych należności, naliczanych jako koszty pozaodsetkowe i windykacyjne, w wielu przypadkach stanęły poniżej progu rentowności.

Jednak to nie koniec. Zmiany uderzyły także w same firmy pożyczkowe i podstawę prawną ich działalności.

Po nowelizacji ustawy firmy pożyczkowe muszą mieć formę prawną spółki akcyjnej lub spółki z o. o. z minimalnym kapitałem zakładowym 200 tys. zł. Wszystko to razem spowodowało fundamentalną transformację na rynku pożyczek pozabankowych i likwidację wielu znanych firm udzielających pożyczek online.

Miał być spadek… a jest wzrost!

Jednak paradoksalnie wprowadzone zmiany przyczyniły się do zaskakującego wzrostu udziału pożyczek pozabankowych w rynku pożyczkowym.

W chwili wprowadzenia zmian szybkie pożyczki krótkoterminowe miały ok. 14 procentowy udział w rynku pożyczkowym. Jak się okazuje wprowadzone zmiany nie tylko, nie zmniejszyły udziału pozabankowych firm pożyczkowych na rynku niskich pożyczek krótkoterminowych, a jeszcze go zwiększyły. I to do 25 procent. Jak to jest możliwe?

Pożyczkowa katharsis

Wprowadzone przez ustawę zmiany doprowadziły do swoistego oczyszczenia branży pozabankowych firm pożyczkowych. Na placu boju zostały największe firmy, które poprzez swoją obecną transparentność zyskują coraz większe zaufanie klientów.

Pomimo wprowadzenia znacznych ograniczeń w przyznawaniu krótkoterminowych pożyczek online oraz dokładniejszej weryfikacji swoich klientów – średnio 7 wniosków na 10 jest obecnie odrzucanych, to firmy pożyczkowe mają się całkiem nieźle.

Ustawa spowodowała gwałtowne zmiany nie tylko w samym funkcjonowaniu firm pozabankowych, ale także w ich modelu biznesowym. Obecnie firmy pożyczkowe szukają klientów będących zaufanymi partnerami oraz poszerzają obszar swoich usług o małe firmy i przedsiębiorstwa.

Dodatkowo takie oferty jak pożyczki online, wg Forbes, zawsze będą konkurencyjne dla bankowych kredytów konsumpcyjnych, ponieważ firmy działające na platformach internetowych zawsze będą mieć niższe koszty utrzymania.

Patrząc na obecną krystalizację rynku pożyczek pozabankowych w Polsce, można być umiarkowanym optymistą. Jeżeli Ministerstwo Finansów nie wprowadzi znowu jakichś gwałtownych i szkodliwych regulacji, to udział w rynku dla pozabankowych pożyczek może być z czasem coraz większy i to pomimo zwiększonych trudności z ich uzyskaniem przez konsumenta.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *