Czemu służy ubezpieczenie przy zaciąganiu kredytu?

Udzielając kredytu lub pożyczki, banki zwykle proponują klientowi podpisanie dodatkowego dokumentu dotyczącego ubezpieczenia. Polisa jest swego rodzaju zabezpieczeniem spłaty kredytu na wypadek śmierci kredytobiorcy lub utraty przez niego pracy. Zawarcie umowy ubezpieczenia w wielu bankach jest dobrowolne, jednak klienci są zachęcani do podpisywania takich umów w zamian za obniżenie prowizji lub odsetek od kredytu.

Zanim podpiszesz, przeczytaj umowę polisy

Choć ubezpieczenia kredytów i pożyczek nie są obowiązkowe, to jednak banki robią wszystko, by klient taką polisę wykupił. Dlatego też jest ona zwykle przedstawiana jako doskonały sposób na zabezpieczenie spłaty rat kredytu w sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku utraty pracy. Jeśli kredytobiorca straci pracę, wówczas spłatę kredytu przejmuje ubezpieczyciel. W praktyce jednak rzadko do tego dochodzi, ponieważ polisy ubezpieczające od ryzyka utraty pracy są tak skonstruowane, że nie każdy może z nich skorzystać. Zwykle ochrona obejmuje osoby zatrudnione wyłącznie na umowę o pracę na czas nieokreślony, a dodatkowo ubezpieczyciel przejmuje spłatę jedynie kilku kolejnych rat kredytu. Dużo częściej spotkać można ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy – wówczas jeśli faktycznie to nastąpi, ubezpieczyciel spłaca bankowi pozostałą część kredytu, dzięki czemu rodzina zmarłego nie musi się już tym martwić. I w tym przypadku są jednak wyjątki – firmy ubezpieczeniowe często zastrzegają w umowie, że nie przejmą odpowiedzialności za spłatę kredytu, jeśli kredytobiorca chorował przed śmiercią na schorzenie, zwiększające ryzyko zgonu (np. na serce lub nowotwór).

O czym musisz pamiętać przy ubezpieczeniu kredytu?

W wielu bankach udzielenie kredytu jest uzależnione od zawarcia polisy, dlatego chcąc skorzystać z oferty konkretnego banku, klient często nie ma innego wyjścia, jak podpisać umowę ubezpieczenia. Decydując się na ten krok, należy wcześniej dokładnie zapoznać się z warunkami polisy, aby poznać zakres ubezpieczenia oraz katalog sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić spłaty rat kredytu. Warto również dowiedzieć się, w jaki sposób ubezpieczenie wpłynie na całkowity koszt kredytu i wysokość rat. Należy również pamiętać, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, kredytobiorcy przysługuje zwrot składki za okres nieubezpieczony – o taki zwrot trzeba się upomnieć w banku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *