Ograniczenia wiekowe dla osób zaciągających pożyczkę przez internet

Otrzymanie pożyczki online jest dość proste, ponieważ formalności są ograniczone do minimum, a cała procedura odbywa się przez internet. Aby uzyskać pożyczkę, trzeba jednak spełnić kilka wymagań, z których najważniejszym jest odpowiedni wiek pożyczkobiorcy. Ogólnie przyjmuje się, że pożyczkę może zaciągnąć osoba pełnoletnia, w praktyce jednak każda z firm wprowadza swoje limity wiekowe.

Minimalny wiek pożyczkobiorcy

Ukończenie 18 roku życia i posiadanie dowodu tożsamości, choć daje pełną zdolność do zawierania umów, to niestety jest często niewystarczające, by móc ubiegać się o pożyczkę w każdej firmie. Większość z nich wychodzi z założenia, że w tym wieku osoby nie mają jeszcze stałych dochodów, gwarantujących możliwość regulowania zobowiązań, a także nieznana jest jeszcze ich historia kredytowa, pozwalająca ocenić ich wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową. Właśnie dlatego na kilkadziesiąt firm pożyczkowych działających w Polsce, zaledwie kilka oferuje pożyczki 18-latkom. Pozostałe firmy najczęściej ustawiają dolną granicę wieku dla swoich klientów na 20 lub 21 lat.

Maksymalny wiek pożyczkobiorcy

Osoby starsze również mogą mieć trudności w dostępie do wszystkich produktów kredytowych. Nawet banki stosują limity wiekowe dla swoich kredytobiorców, a dodatkowo bardzo często udzielają emerytom kredytów tylko za poręczeniem. Firmy pożyczkowe nie stosują ani poręczeń, ani innych zabezpieczeń pożyczek, ani nawet ubezpieczeń spłaty kredytu. Z tego względu udzielanie pożyczek osobom w podeszłym wieku jest dla nich dość ryzykowne. Podobnie więc jak w przypadku dolnej granicy wiekowej pożyczkobiorców, większość firm ustanawia również dla nich górną granicę wieku. Limit wiekowy dla osób starszych w każdej firmie jest inny, ale najczęściej spotkać można 65 lat, 70 lat oraz 75 lat. Na szczęście jest również kilka firm, które nie mają górnego limitu wieku dla swoich klientów.

Warto pamiętać, że limity wiekowe nie są jedynym warunkiem, jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o pożyczkę online. Nawet mieszcząc się w określonej granicy wiekowej, można otrzymać odmowę udzielenia pożyczki. Firmy pożyczkowe podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, dość skrupulatnie oceniają zdolność kredytową klienta, dlatego biorą pod uwagę jego wysokość dochodów, sytuację finansową, historię kredytową, sprawdzają też, czy nie znajduje się on w bazie dłużników.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *