Na co zwrócić uwagę podpisując umowę pożyczki?

Pożyczka to przydatny instrument finansowy, dzięki któremu można uzyskać środki na dowolne cele. Trzeba jednak bardzo uważnie czytać umowę pożyczki, zanim się ją podpiszę. W umowie ramowej zawarte będą wszystkie zasady pożyczki, terminy, całkowite koszty i dane stron umowy. Powinny się tam też znaleźć inne zapisy określające prawa i obowiązki pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Możliwość odstąpienia od pożyczki

Wedle polskiego prawa od umowy zawartej na odległość przysługuje 14 dni na odstąpienie od niej. Dotyczy to pożyczek zawartych internetowo. W przypadku pozostałych pożyczek, zapis o możliwości odstąpienia od umowy także powinien się znaleźć w umowie ramowej. Pożyczkodawca może uznać, że okres 24 godzin, kilku dni czy 2 tygodni przysługuje pożyczkobiorcy na ewentualne odstąpienie od umowy. Poza taką możliwością, w umowie powinny być zawarte warunki odstąpienia od umowy – jak należy oddać pożyczkę, w jakim terminie itd. Odstąpienie od pożyczki w podanym w umowie terminie nie powinno skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.

Warunki wcześniejszej spłaty pożyczki

Jeśli podczas trwania okresu pożyczki, dostanie się zastrzyk gotówki i zechce spłacić zobowiązanie wcześniej, to warto mieć taką opcję. Żeby to było możliwe, konieczne jest zawarcie takiego zapisu w umowie ramowej pożyczki. Pożyczkobiorca powinien mieć możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki i znać wszystkie wiążące się z tym procedury. Pożyczkodawca może ustalić, że wcześniejsza spłata jest możliwa jedynie po upływie jakiegoś czasu. Niestety, często wcześniejsza spłata związana jest z dodatkowymi kosztami. W przypadku pożyczek online, nie zdarza się, by można było je spłacić bez dodatkowych kosztów. Trzeba zapoznać się z tymi opłatami i mieć świadomość konieczności ich poniesienia w przypadku chęci wcześniejszego wywiązania się ze zobowiązania.

Możliwość oraz warunki przedłużenia spłaty pożyczki

W bardziej pesymistycznej wersji wydarzeń może się okazać, że zamiast spłacać pożyczkę przed czasem, pożyczkobiorca będzie miał trudności z jej spłatą na czas. Co wtedy? W umowie ramowej pożyczki powinny być zawarte zapisy umożliwiające zmianę terminu końcowej spłaty pożyczki. Podobnie jak przy wcześniejszej spłacie, przy przedłużeniu także wymagane będzie uiszczenie dodatkowej opłaty.

Konsekwencje zaniechania spłaty pożyczki

Pożyczkobiorca przy podpisywaniu umowy pewnie nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym nie będzie w stanie spłacić zobowiązania. Jednak na wszelki wypadek powinien rozważyć taką opcję i sprawdzić, jakie będą konwekcyjne niespłacenia pożyczki. Takie zapisy wraz z procedurą egzekwowania długu powinny znaleźć się w umowie.

Całkowity koszt pożyczki

Niestety pożyczająca środki finansowe, nie oddaje się jedynie kwoty pożyczki. Trzeba doliczyć do tego odsetki oraz koszty pozaodsetkowe, takie jak prowizja pożyczkodawcy, ubezpieczenie, koszty udzielenia pożyczki. W umowie ramowej konieczne musi się znaleźć informacja o tym, jaka będzie całkowita kwota do spłaty przez pożyczkobiorcę, uwzględniająca wszystkie koszty.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *